alt
alt
alt

Analýza u zákazníka

 1. Detailní analýza současného stavu a zjištění potenciálu úspor
 2. Konzultace návrhů a specifikace představ klienta
 3. Vypracování návrhu optimálního tiskového systému
 4. Prezentace návrhu optimálního tiskového systému a jeho efektů
 5. Implementace navrhovaného systému

Předmětem analýzy jsou především tyto otázky

 • Kolik výtisků a kopií Vaši pracovníci vyprodukují za den/měsíc?
 • Je Vaše tisková technika využívána efektivně?
 • Přesný celkový počet kopírovacích strojů, tiskáren a faxů, které využíváte?
 • Přesná výše nákladů, které na provoz těchto zařízení vynakládáte?
 • Na jakých místech jací zaměstnanci a za jakým účelem tiskovou techniku využívají?
 • Skutečná cena jedné kopie či výtisku?
 • Jak náklady na tisk výrazně snížit a přitom zlepšit efektivnost a celkovou kvalitu práce s dokumenty?

Součástí našich odpovědí na Vaše otázky budou i tyto informace

 • Jaká kopírovací a tisková zařízení jsou pro Vás optimální.
 • Jak postavit systém kompletní správy kopírovacích a tiskových zařízení.
 • Jaké jsou možnosti financování navrhovaného tiskového systému.
 • Jak dosáhnout optimálních nákladů.